Bezpečná jízda
pravidla a zásady


kterými se řídíme při jízdě ve formaci

Signály rukou

NASTARTOVAT MOTORY!

ODBOČIT VLEVO

ODBOČIT VPRAVO

NEBEZPEČÍ VLEVO!

NEBEZPEČÍ VPRAVO A!

NEBEZPEČÍ VPRAVO B!

ZRYCHLIT

ZPOMALIT!

STOP!


Jízda v koloně

Jízda v koloně je bezpečná a má mnoho výhod, když všichni dodržují pravidla. Naše společné vyjížďky mají proto svá pravidla a všichni členové Chapteru jsou povinní je dobře znát, ale je i dodržovat.

Co určuje Road Captain
 • trasu
 • zastávky
 • rychlost
Pomalejší motorky

Za Road Captainem jedou pomalejší a méně zkušení jezdci, protože rychlost tady není důležitá. První motorka za Road Captainem si stále udržuje svou pozici na pravém okraji jízdní dráhy, aby ve skupině nedocházelo ke zmatkům.

Bezpečnostní odstup
 • Dodržujte při jízdě dostatečný odstup od jezdce před sebou.
 • Přizpůsobte odstup rychlosti jízdy.
 • Udržujte konstantní odstup, který by neměl být příliš velký.
 • Při jízdě ve formaci nekličkujte, sledujte situaci zejména před sebou.
„Jo-jo efekt“

Neustálé změny vzdálenosti mezi dvěma jezdci stylem jízdy "brzda – plyn – brzda – plyn" má za následek nestabilitu formace. Vytváří se tím prostor pro vjetí aut do kolony a tím k jejímu roztržení. Jezdci, kteří se tak chovají, ohrožují všechny jezdce, kteří jedou za nimi.

Motocykl, který uzavírá kolonu
 • Zajišťuje „odpadlé“ stroje.
 • Informuje Road Captaina o dění na konci kolony.
Střídavý styl jízdy
 • Střídavý styl jízdy znamená, že stroje jedou ve dvou řadách, ne vedle sebe, ale metodou zipu.
 • Pomocí tohoto stylu dosáhneme optimálního bezpečnostního odstupu na minimálním prostoru.
 • V případě, že se vyskytne překážka (např. parkující auto), je nutné počítat s tím, aby měl jezdec před Vámi dostatek manévrovacího prostoru na objetí této překážky.
 • Nezapomínejte na znamení rukou a na směrovku.
 • V případě, že některý z jezdců ze skupiny vypadne, mezeru zaplní vždy jezdec, který jede za ním a pak další atd.. Skupina se tím znovu uspořádá.
Zastavení
 • Zastavuje se zásadně v koloně po dvou motorkách vedle sebe.
 • Odstupy co nejmenší, aby byl zajištěn rychlý průjezd křižovatkou.
Průjezd křižovatkou
 • Křižovatky je nutno projíždět plynule.
 • V případě nutnosti uzavírají křižovatku předem určení zkušení jezdci.
Zastavení při nehodě nebo poruše
 • Poslední jezdec se postará o jezdce i stroj.
 • Formace pokračuje v jízdě, dokud nebude moct zastavit na bezpečném místě.
 • Informuje Road Captaina.
 • Road Captaini mají s sebou reflexní vestu a výstražný trojuhelník.
Všeobecně
 • Neustále platí pravidla silničního provozu, které musí všichni dodržovat.
 • V koloně nikdy nepředjíždějte jezdce před Vámi (s výjimkou nebezpečenství)!
 • Rychlost přizpůsobte podle jezdce vzadu.
 • Jestli jezdec vzadu odpadne, snižte rychlost. V případě nutnosti zastavte na další odbočce, aby Vás znovu našel.
 • Dodržujte konstantní bezpečnostní odstup (minimálně 2-3 vteřiny od jezdce před Vámi).
 • Kdo se neřídí těmito pravidly, ohrožuje sebe a taky své spolujezdce. Při opakovaném porušení může být ze společné vyjížďky vyloučen.
 • Harley Owners Group Ostrava Chapter a ani Road Captaini nepřebírají v žádném případě odpovědnost.
 • Všichni jedou na své vlastní riziko.

Bezpečná jízda pravidla a zásady kterými se řídíme při jízdě ve formaci

Harley Owners Group Ostrava Chapter, spolek

QR kód

© 2020 Petr Sonnenschein